Projekty
Snížení fugitivních emisí částic modernizací nakládky uhlí
Name des Projekts:


Kunde:


Beschreibung:

mehr...
weniger...
Generální oprava pasového vozu
Generální oprava strojní a elektro části pasového vozu PVZ 2500/303
Name des Projekts:


Kunde:


Beschreibung:

mehr...
weniger...
V413 - modernizace křižovatek

Modernizace na vyšší parametry vedení V413 TR Řeporyje – TR Prosenice. Plnění zahrnovalo vypracování dokumentace provedení stavby, provedení inženýrské činnosti, realizaci stavby, výkon funkce autorského dozoru a vypracování DSPS v tužce.

Name des Projekts:


Kunde:


Beschreibung:

mehr...
weniger...
KO EPRU II - OB 11 - Stavební práce
Name des Projekts:


Kunde:


Beschreibung:

mehr...
weniger...
EPRU II OB09 Odsíření
Name des Projekts:


Kunde:


Beschreibung:

mehr...
weniger...
KO EPRU II - OB 02 - Dílčí provozní soubory
Name des Projekts:


Kunde:


Beschreibung:

mehr...
weniger...
EPRU II OB 92.1. Vnitřní doprava VEP
Name des Projekts:


Kunde:


Beschreibung:

mehr...
weniger...
Rozšíření stávající úpravny důlních vod Emerán - technologická část
Technologická část zahrnovala kompletní dodávky a montáže všech provozních souborů ÚDV včetně projektové a realizační části, elektro a řídících systémů. Součástí díla byl kompletní servis v rámci zkušebního provozu a optimalizace řídících systémů s vazbou na již provozované části ÚDV.
Name des Projekts:


Kunde:


Beschreibung:

mehr...
weniger...
Rozšíření stávající Úpravny důlních vod Emerán - stavební část
Name des Projekts:


Kunde:


Beschreibung:

mehr...
weniger...
Cukrovar České Meziříčí - dodávka filtrační technologie
Name des Projekts:


Kunde:


Beschreibung:

mehr...
weniger...
Modernizace technologického zařízení
Zvýšení stupně recyklace a rozšíření produktové řady
Name des Projekts:


Kunde:


Beschreibung:

mehr...
weniger...
Rekonstrukce DPD ETU II
Name des Projekts:


Kunde:


Beschreibung:

mehr...
weniger...
Oprava odvodňovacích linek ETU II
Name des Projekts:


Kunde:


Beschreibung:

mehr...
weniger...
Instalace výrobní linky č.8 a 9 JOTUN
Name des Projekts:


Kunde:


Beschreibung:

mehr...
weniger...
Vyvedení výkonu a úprava stávající rozvodny - SYNTHOS Kralupy a.s.
Name des Projekts:


Kunde:


Beschreibung:

mehr...
weniger...